Szerződés száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00076

Projekt címe: Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT
Nyugat-Nógrádban

 

Támogatást igénylő neve: Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Konzorciumi tag neve: Magyar Női Unió Egyesület

Szerződött támogatás összege: 199.211.545 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2018.04.01.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.

 

Célunk egy olyan térségi szerepkörű, fél megyényi vonzáskörzetű, nyugat-nógrádi komplex program létrehozása, amely hozzájárul a nők helyzetének a javításához.

Projektünk innovatív eleme, hogy alkalmazkodva a térség aprófalvas jellegéhez egy “vándor Család és KarrierPONT szolgáltatást” is kialakítunk, amely “házhoz” viszi a nőknek a szolgáltatásait.

A projektben közösen szándékozunk dolgozni a helyi önkormányzatokkal, szakmai és helyi civil szervezetekkel, továbbá a balassagyarmati református egyházközséggel és több önkormányzattal is. A fenti több szektort (civil, önkormányzati, egyházi) érintő együttműködés remélhetőleg egy sikeres projekt záloga lehet.

 

További információ: csaknagyoroszi.hu

 

E-learning platform belépés: itt