Szerződés száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00088

Projekt címe: Kalocsai Család és KarrierPONT

 

Támogatást igénylő neve: Kalocsa Kulturális Központ És Könyvtár

Konzorciumi tag neve: Magyar Női Unió Egyesület

Szerződött támogatás összege: 199.755.450 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2017.12.01.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.30.

 

Jelen projekttel egy olyan térségi Család és KarrierPONT kialakítása a célunk, amely komplex szolgáltatásrendszerével és széleskörű együttműködési hálózatával valódi segítséget jelent a térség aktív korú női lakosságának a munkapiacon való érvényesüléshez, munkapiaci megmaradáshoz úgy, hogy mindezt a családi értékek és a helyi hagyományok előtérbe helyezésével teszi.

A hároméves projektmegvalósítás alatt az alábbi stratégiai célok mentén tervezzük:

Célunk, hogy felvázoljuk az itt élő családok, kisgyermekes anyukák, a munkapiacra visszatérő nők vagy akár családalapítás előtt álló fiatalok számára a választás lehetőségét: aki család mellett dolgozni szeretne, az ne gondolja azt, hogy összeegyeztethetetlen, aki pedig munka mellett a családalapításon gondolkodik, azt ne gyötörjék azok a sztereotípiák, hogy ez lehetetlen.

A Család és KarrierPONT változtatni szeretne a demográfiai mutatókon: miszerint a házas nők száma elmarad az országos átlagtól.

A nők munkaerőpiaci helyzetének javításával szeretnénk változást elérni. Ehhez a család és a munka összeegyeztethetőségét szükséges előmozdítani. Ahhoz, hogy a munkavállalói szerep mellett a szülői, házastársi kapcsolatban is jól tudjon működni valaki, a munkaadói oldal támogató hozzáállása szükséges, amiben szintén segíteni kívánunk. Projektünk célja, hogy könnyítsük a gyermekvállalást és a gyermeknevelést, valamint a gyermeket nevelő nők esélyegyenlőségét elősegítsük.

Fontosnak tartjuk a kultúra helyi gazdaságfejlesztő szerepének, és a kultúra, mint egyfajta szolgáltatás attitűdjének erősítését a térségben, főként a nők körében.

 

További információ: karrierpont.kalokultura.hu

 

Sajtóközlemény: projektzárás