Boldog házasságukról László 1907-ben a következőket írta naplójában: „...Immár kilenc éves házasságunk óta szívben-lélekben egyetlen személy vagyunk, és minél inkább telnek az évek, annál bensőségesebbé és kedvesebbé válik a kötelék, amely kettőnket életre szólóan egyesít. Napról napra jobban szeretjük egymást...” Egyéniségek voltak külön-külön is, de házasságukban tehetségük, hitük és kötelességtudatuk összeforrt és erősítették egymást életük végéig.
A 2023-as évben házasságkötésük 125. évfordulójáról emlékeztünk meg, idén Coreth Mária Terézia – az aranyszívű feleség – születésének 150. évfordulójára emlékévvel tisztelgünk, amely 2024. november 10-ig tart.
Mizl boldoggá avatási eljárásának megindítását 2023-ban jelentette be Székely János szombathelyi megyéspüspök, az eljárás megindításának engedélyét – amely kimondja, hogy a Szentszék nem talált akadályt – pedig 2023. október 23-án küldte meg a Vatikán.
 
Batthyány-Strattmann László és felesége, Coreth Mária Terézia (Mizl) házasságát nézve bárki találhat magának útravalót az elköteleződés tökéletesítésében.
Szerelemből kötött házasságukban nem csupán kiegészítették egymást, hogy ketten egyként többé legyenek, mint amivé magukban válhattak volna.
Történetük nem csak ezért modern: hűségesek voltak egymáshoz és magukhoz, teljes bizalommal fordultak egymáshoz, kölcsönös gyengédségük pedig az évek előrehaladtával – és a gyermekek létszámának növekedésével – pedig egyre nőtt. Számos visszaemlékezés és több fénykép tanúsítja, milyen szeretettel néztek egymásra, hogy Misl sokszor még a családi asztalnál is megfogta férje kezét, simogatta, megcsókolta őt.
Az otthon falait elhagyva egymás hivatását segítettek kiteljesíteni Batthyány-Strattmann László magánkórházában, hogy a legelesettebbek életét is jobbá tegyék: László operáló orvosként, Misl pedig műtőssegédként és a kórház gazdasági ügyintézőjeként – ha úgy tetszik, menedzsereként.
„Azt hiszem, hogy apánk életszentségre való törekvése házasságkötésükkor kezdődött. Hogy ebben a törekvésben utolsó leheletéig kitartott, azt biztosan állíthatom” – vall fiuk, József a szüleiről.
Ketten eggyé válva többek lettek, mint ki-ki külön, még akkor is, ha most még csak egyiküket tisztelhetjük a magyar szentek és boldogok között. Reméljük, hamarosan Misl e tekintetben is férje mellé kerül.
Szechenyi2020_logo