Szechenyi2020_logo

Adatvédelmi és -kezelési tájékoztató

Tisztelt Érdeklődő!

Jelen adatvédelmi és -kezelési tájékoztató célja, hogy a fenti projekt keretében kialakított e-learning platform adatkezelésével kapcsolatban személyes adataik kezeléséről, az ahhoz fűződő jogaikról megfelelő részletezettségű tájékoztatást kapjanak.

 

*  *  *

 

 1. Az adatkezelő meghatározása

Magyar Női Unió Egyesület (a továbbiakban Adatkezelő),

székhelye: 1016 Budapest, Tigris utca 3.

 

 1. A kezelt adatok köre

Az e-learning platformra regisztrálók (érintettek) neve, e-mail címe, lakhely (település).

 

 1. Az adatkezelés célja

A Hagyományok útján – PALÓC Család és KarrierPONT Nyugat-Nógrádban c. projekt (EFOP-1.2.9-17-2017-00076) megvalósítása során létrehozott, a platformon közzétett, ingyenes e-learning tananyagok regisztráció után érhetőek el. Ez a tananyagok védelmét szolgálja.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A III. pontban foglaltak esetén: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) 6. cikk. (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

  

 1. Az adatok címzettje

Adatkezelőnek a Hagyományok útján – PALÓC Család és KarrierPONT Nyugat-Nógrádban c. projekt (EFOP-1.2.9-17-2017-00076) megvalósításában résztvevő munkavállalói, valamint Adatkezelő által a projekt végrehajtásába bevont adatfeldolgozók.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a platformra történő regisztrációtól a Hagyományok útján – PALÓC Család és KarrierPONT Nyugat-Nógrádban c. projekt (EFOP-1.2.9-17-2017-00076) fenntartási idejének végéig tart.

 

 1. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-15 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben Adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, Adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre. Az érintett kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

 

Adatkezelő a személyes adatot törli ha:

 • kezelése jogellenes,
 • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
 • az érintett kéri,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
 • azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Magyar Női Unió Egyesület, 1016 Budapest, Tigris utca 3., info@mnunio.hu,
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., http://www.naih.hu,
 • Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., http://fovarositorvenyszek.birosag.hu.

Tanuljon Ön is!

Regisztráció

Kapcsolat