Nemzetközi Nőnap 2020. március 6., Magyar Tudományos Akadémia

Batthyány-Schmidt Margit – köszöntőbeszéd

Tisztelt Miniszter Úr, tisztelt Nagykövet Asszony, tisztelt Államtitkár Asszony és Államtitkár Urak!

Tisztelt Képviselő Asszony!

Kedves Vendégek!

Aktualitás

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy negyedik éve a Magyar Női Unió vezetőjeként társszervezője lehetek a FICSAK Fiatal Családosok Klubjának Egyesületével együtt a 2020. évi Nemzetközi Nőnap magyarországi konferenciájának.

Örömmel teszem mindezt úgy is mint három gyermekes családanya, Batthyány Ádám felesége, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke és mint a Magyar Női Unió alapítója és vezetője. A mai nap eseményének társadalmi jelentőségét jól mutatja, hogy a kormányzat, a civil szervezetek és az egyház is kiemelt szinten képviselteti magát körünkben

Köszöntök mindenkit az idén 107. alkalommal megszervezett magyarországi Nemzetközi Nőnap-i konferencián. A Nemzetközi Nőnap egy globális ünnep, amely elsősorban és eredendően a nők társadalmi, gazdasági és kulturális eredményeit ünnepli és fogalmaz meg újabb és újabb jövőbeni célokat. A Nemzetközi Nőnap sikerét a nemek közötti egyenlőség elősegítésére irányuló kollektív fellépés és felelősségvállalás adja.

A mai nap aktualitása a Nemzetközi Nőnap közös megünneplése, mely a nők társadalmi szerepválallalása mellett ma már a világban egyet jelent az egyenlőség gondolatiságával is, legyen szó nemzetek közötti, egy adott ország társadalmi csoportjai és egyénei vagy a nemek közötti egyenlőségről.

Az egyenlőség ugyanis egy olyan érték, melyet már évszázadokkal ezelőtt is számos történelmi alak, meghatározó személyiség zászlajára tűzött. Elég csupán feleleveníteni a francia forradalom jelmondatát, Liberté, Égalité, Fraternité(Szabadság, Egyenlőség, Testvériség). E hármas fogalomcsoport oly mélyen hatott a kor szellemére, hogy az 1800-as éves magyarországi szabadságharcának is legfontosabb jelmondatává, értékévé vált.

A történelmi Batthyány család kapcsolódása az alkalomhoz

A Batthyány név szorosan összeforrt az egyenlőség örök értékével és fogalmával, hiszen a grófi család abban az időben tudott történelmi minőségben kiemelkedőt alkotni, amikor az egyenlőség iránti vágy és szabadságérzet minden más értéket felülírt. Az akkori Magyarország legnagyobb kihívása volt ugyanis, hogy megteremtődjön egy olyan új társadalmi berendezkedés, mely egyértelműen kijelöli a magyar nemzet egyenlőség felé vezető útját és sikeres jövőképét. Gróf Batthyány Lajos, Magyarország első felelős kormánya miniszterelnökének történelmi szerepvállalása és cselekedetei megkérdőjelezhetetlenek. Hitelességét alapjaiban határozta meg felesége, gróf Zichy Antónia személyisége, női karaktere és örök érvényű értékrendje, illetve családi életük is hűen szimbolizálta az egyenlőséget.

Batthyány példája a jelenkornak

Az ő személyes történetük és történelmi példájuk csak úgy értelmezhető, ha ismerjük és értjük a Batthyány család mély összetartozását. A legfőbb kérdés az, hogy a Batthyány család példája mit üzen a mai kornak és vajon képesek vagyunk-e az örök értékek kódolására akár családi, akár nemzeti szinten. Jelen történelmünk, mindennapi életünk idehaza a családi értékek és szerepek megerősítése felé fordult, az individualizmus szabadosságával szemben.

Összetartozás éve, Magyar Női Unió

Az idei évet Magyarország az Összetartozás éveként hirdeti. Ha a magyarságra úgy tekintünk, mint egy nagy családra, akkor nemzeti értékeink megőrzése, ápolása és a mai kor elvárásaihoz való igazítása legfontosabb értékévé és kultúránk részévé tehető. Meggyőződésem, látva a globalizáció erejét és befolyását, a nő és a család szerepének megerősítése lehet Magyarország sikeres jövőjének legfőbb záloga. Számomra gróf Zichy Antónia példája és az általa vallott főbb értékek úgy mint, a Hit, a Család, a Nemzet, az Anyaföld és a Közösség jelentik a legfőbb igazodási pontokat. Épp ebből az indíttatásból és kezdeményezésemre alakult meg a Magyar Női Unió 2013-ben, mely nem tesz mást, mint hazai és nemzetközi szinten képviseli és közvetíti e számunkra különösen fontos alapértékeket. Mindamellett, hogy közösséget építünk, segítjük megfogalmazni a nők szerepét a mai társadalmi berendezkedésben, különös hangsúlyt helyezünk a vidéki nők életkörülményeinek, karrierlehetőségeinek előmozdítására, illetve az élelmiszerbiztonságra, az egészségmegőrzésükre.

A Magyar Női Unió 2013. évi megalapítása óta folyamatos kapcsolatban áll és 2019. decemberében együttműködési megállapodást írt alá az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetével, melynek eredményeként és közös munka elismeréseként 2020 márciusában közös szakmai rendezvényt is tartunk Budapesten, Genfben és New Yorkban is.

Egyúttal óvjuk, ápoljuk és építjük a magyar női történelmi személyek hagyományait jó példaként állítva a mai fiatal generációk számára. Tesszük ezt annak tudatában és felismerésében, hogy sokkal könnyebb újraértelmezni a női szerepeket a mai kor elvárásaihoz, ha ismerjük és példaképként állítunk olyan női történelmi személyiségeket, akik örök értékeik és cselekvéseik által váltak halhatatlanná.

Mindezek szellemében 2019-ben „TONY” címmel ősbemutatóra került sor gróf Zichy Antónia levelezésének feldolgozása alapján a Gödöllői Királyi Kastélyban, melyet követően a színmű bemutatásra került négy külhoni helyszínen, egy partiumi/Szatmárnémeti és három erdélyi/Kolozsvár, Tusnádfürdő és Kézdivásárhely városokban. A főszerepet Tordai Teri Kossuth-díjas, Horváth Lili színművésznő, valamint Barbinek Péter színművész játszotta. Személyes küldetésemnek tekintem, hogy a Kárpát-medencén kívül eső, a tengerentúlon élő magyar közösségek is megismerhessék gróf Zichy Antónia személyes történetét.

Gróf Zichy Antónia díj megalapításának bejelentése

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Magyar Női Unió a Magyar Piac Szövetkezettel közösen alapított Zichy Antónia-díjat, valamint a Bokodi Sándor-díjat 2020-ban harmadszor adják át a vidéki vagy vidékért tevő nők ígéretes szakmai pályafutásának elismeréseként.

Ezúton bejelentem, hogy a Magyar Batthyány Alapítvány 2019-ben a gróf Batthyány Lajos-díj mellett megalapította a gróf Zichy Antónia-díjat, hogy az általa képviselt örök értékeket piedesztálra emeljük és köré építsünk egy olyan közösséget, akik tevőleg is hozzájárulnak a magyar nők társadalmi szerepének fokozottabb elismeréséhez. Olyan nők kapják, akik a kisközösségek, beleértve a család összetartásával a nemzetépítésben meggyőződéssel és hittel teszik dolgukat nap, mint nap!

Zárszó

Megköszönve figyelmüket bízom benne, hogy a konferencia és a kerekasztal beszélgetés során sok új ismerettel és állásponttal gazdagodnak és lehetőségük nyílik személyes szakmai kapcsolataik bővítésére.

Köszönöm a szót.