Szerződés száma: BGA/6423/2018 Nemzetpolitikai célú támogatások előirányzat

Program címe: Családok határon túl program a Magyar Női Unió Egyesület szervezésében

Program tematikája: A család, a Nő szerepe a családban, honnan jöttünk, hová tartunk. Cél volt megszólítani, kiemelten a határon túl élő családokat, több generációt; gyermekeket, szülőket és nagyszülőket. A család, mint a társadalom legkisebb eleme, alap építőköve nem működtethető a kiegyensúlyozott, Nő/Családanya nélkül. A kiegyensúlyozottság a családban a Nő és Férfi kölcsönös megbecsülésén, a családi munkamegosztáson nyugszik. Kulcsfontosságúnak tartjuk a Nők/Családanyák nyelv megőrző szerepét. Ha nincsen nyelvünk, nincsen múltunk, múlt nélkül pedig nem létezhet sem jelen, sem jövő.

A támogatás mértéke: 100%

Projekt kezdő időpontja: 2018.07.01.

Projekt befejezési dátuma: 2018.12.31.