Ertek_orzok_nonap 2019_program_03.08. (2)

Képgaléria_Érték_Őrzők_Nőnapi Konferencia_2019_03_09

Batthyány-Schmidt Margit zárszava

Érték-Őrzők 2019: Nők a közösségekért

Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit mind a magam, mind a Magyar Női Unió nevében, akikkel ma együtt lehetünk és együtt ünnepelhetjük a Nők Nemzetközi Napját.

Köszönöm előadóinknak, hogy elfogadták a felkérést e konferenciára; számunkra nagy megtiszteltetés az ő jelenlétük, részvételük. Külön köszönetet szeretnék mondani Miklós Erikának a közös éneklésért, illetve a lehetőségért, hogy a Kis Virtuózok Alapítványban aktívan segíthetjük együtt a jövő tehetségeit.

A Magyar Női Unió fő missziója a nők, elsősorban a vidéki nők támogatása és felemelése. Tapasztalataink szerint (s ez konferenciánk témájához is remekül kapcsolódik) a vidéki nők jobban őrzik a hagyományokat. Ők még tudják, hogy ahol a múlt képes átjárni a jelent és a jövőt, ott rejtőzik az igazi Kincs! Nagyanyáink, dédanyáink tudása nem veszhet kárba; generációról generációra áramlik tovább. A Magyar Női Unió híd szeretne lenni a nagyszülők és a szülők, valamint a szülők és a gyermekek közti értékmegőrzésben és átadásban.

Mi, a Magyar Női Unióban mélyen hisszük, hogy a család mindennek az alapja, a nő pedig a család motorja, az értékek őrzője és átadója. Már tavalyi beszédemben is említettem Székely János megyéspüspök atya gondolatait, amiket most szeretnék még jobban nyomatékosítani: melyek azok értékek, melyek őrzése és átadása egyrészt közös női felelősségünk, másrészt szép és nemes női feladatunk?

Az első alapérték a HIT

Kérem, engedjék meg, hogy felidézzem azoknak a falvédőknek a szavait, melyek ma is ott találhatók még számos vidéki háztartás konyhájának falán vagy régi kerámiákon olvashatók: „Hol hit, ott szeretet. Hol szeretet,ott béke. Hol béke, ott áldás. Hol áldás, ott Isten. Hol Isten, ott szükség nincsen.”

Bizonyára sokan tudjuk kívülről a Házi áldás szövegét… Úgy gondolom, ennél szebb, s egyben egyszerűbb szavak nem is szükségesek hitünk kifejezésére. A biztonság és a védelem iránti igényünk fohásza ez, hiszen ma is erre vágyunk mindannyian. Köszönet a gyöngéd, mégis erős női kezeknek, kik e sorokat ráhímezték a falvédőkre és elvitték az Isten hitét és szeretetét a templomokból a családi otthonokba!

A második alapérték a CSALÁD

Bizonyárasokan tudják, hogy háromgyermekes édesanya vagyok, ezért számomra a család fogalma nem csupán a gyermek és a szülők kapcsolata – ennél sokkal több! Gyermekeim szépnagymamája másodunokatestvére volt gróf Batthyány Lajosnak, Magyarország első felelős miniszterének.

Sosem titkoltam, hogy a Batthyány családba férjem, Batthyány Ádám oldalán kerültem, nem pedig beleszülettem. Úgy gondolom, ehhez az ősi nemesi családhoz tartozni és a család új generációjának, gyermekeimnek életet adni azonban elsősorban nem kiváltság, sokkal inkább felelősség!

Gyermekeimet is e szellemben igyekszem nevelni. Példaképem gróf Zichy Antónia, gróf Batthyány Lajos hitvese, aki férje számára nemcsak magánéleti hátteret nyújtott, de férje politikai nézeteit is alakította. Nemzeti elkötelezettsége, világlátása, nyelvtudása (magyar, német, francia, angol) nagy hatással volt a megismerkedésük idején magyarul még rosszul beszélő grófra. Élete és munkássága számomra és a mai nemzedék számára is példaértékű, hiszen hitvesi hűségből, anyai gondoskodásból, a szegények istápolásából, hazaszeretetből (ha mai kifejezéssel értékelnénk a grófnőt) egyaránt JELES volt. Anyaként, valamint a Magyar Batthyány Alapítvány és a Magyar Női Unió elnökeként ezeket az értékeket közvetítem én is s ezért választottam a Magyar Női Unió jelmondatának: „Ne árts, ne bánts, istápolj, segíts!”

A harmadik alapérték a NEMZET

A nemzettudat, a hazaszeretet olyan érték, melynek közvetítésében a gyermeknevelés során, anyanyelvünkön szólva mi, nők óriási szerepet játszunk. Hiszen gyermekeink tőlünk kapják az első impulzusokat; utódaink az anyatejjel szívják magukba hazánk szeretetét! A nemzet építése a Magyar Női Unió és a Magyar Batthyány Alapítvány közös hivatása: valljuk és hirdetjük, hogy hazánk szeretete soha nem lehet egyenlő más nemzetek elutasításával vagy meg nem becsülésével!

A negyedik alapérték a FÖLD

Mi, a Magyar Női Uniónál tudjuk és érezzük a vidék és a termőföld tisztaságát, és nagyra becsüljük azokat, akik az anyafölddel foglalkoznak. Ők még tudják, mit jelent a természettel való együttélés, ők még ismerik a természet rendjét! Hisszük, hogy a vidéki nő az agrárium, s egyben az ország motorja, hogy szerepe megkérdőjelezhetetlen és meghatározó az egészséges vidék fennmaradásában és annak fejlődésében. Számunkra egyértelmű: ezt az anyaföldet nekünk védenünk kell!

Az ötödik alapérték a KÖZÖSSÉG

Immár harmadik alkalommal hívtuk életre ezt a konferenciát, hogy közösen tárjuk fel a női lét problémáit és kihívásait, majd közösen megvitatva azokat tanulhassunk egymástól és inspiráljuk egymást. Ha most körbenézek ebben a teremben, érzem, hogy ennek a közösségnek csodálatos ereje van!

Hiszem, hogy a tudásunkat ápolni, fejleszteni és továbbadni is kötelességünk a felnövő új generáció érdekében. Ez amai esemény is egy hatalmas összefogás eredménye, így bízom benne, hogy idővel a következő generáció egyre több tagját köszönthetjük sorainkban.

Világunk, kontinensünk és hazánk is változóban van – különösen kulturális értelemben! S ha mi, nők nem is rendelkezünk közvetlen befolyással a világ nagy eseményeire, erőnkre és kitartásunkra szükség van és szükség lesz a jövőben. Mi, nők – genetikai kódolásunkból adódóan – nagy szerepet játszunk a változások kezelésében, hiszen képesek vagyunk alkalmazkodni és teremtő erőnkkel bármit pozitívvá változtatni. Bátran mondhatjuk tehát, hogy a változó világban mi jelentjük a stabilitást!

Ezúton szeretném megköszönni szüleimnek, nagyszüleimnek, hogy megtanítottak az Isten, a Család, a Nemzet és az Anyaföld szeretetére, mert nélkülük és az átadott tudásuk nélkül ma egészen biztosan nem lennék az, aki vagyok.

Önöknek pedig szeretném megköszönni a figyelmüket és hogy megtiszteltek a jelenlétükkel. E Nőnapi Konferenciákkal hagyományt teremtettünk, létrehozva egy újabb, a nőket és a családokat segítő közösséget.

És most kezdődhet a kötetlen ismerkedés és beszélgetés! Kérem, folytassák az együttgondolkodást…!

Jó étvágyat kívánok!

 

Batthyány-Schmidt Margit

Magyar Női Unió Egyesület

              elnök

Budapest, 2019.03.08.