Kereszténység Európában – piknik/kerekasztal beszélgetés / Misszió a Teljes értékű Felnőttségért Alapítvány

 

A Magyar Női Unió szervezésében, május 17-én kerül megrendezésre a „Kereszténység Európában” elnevezésű esemény, kerekasztal beszélgetés Budapesten.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a világ fejlődésével együtt zajló folyamatokra. Mert hiába fejlődik a digitalizáció, az on-line világ, és változik rohamosan a civilizáció, ezzel együtt sajnos Európában veszélybe került a kereszténység és a hit, a hagyományok megőrzése, a kultúra és az értékrend is.  Ennek pedig az a súlyos következménye, hogy veszélyben a következő generáció, a fiatalság, és így a jövő is.

Az MNU egyik legfontosabb céljának tekinti, hogy ezt a két irányú, de meglehetősen intenzíven és gyorsan zajló folyamatot összekösse. Mert hidakra van szükség, melynek pillérei a kisebb és nagyobb közösségek, az összefogás, az oktatás, az információk átadása. Mi azt valljuk, hogy a hitet, a kultúrát, a hagyományokat nem megőrizni, hanem építeni kell. A fejlődést pedig nem megállítani, hanem a mindig követendő, alapvető értékrend megtartásának használatába állítani. Tovább gondolni úgy, hogy rájövünk: a digitalizáció és az online-technikák pusztán eszközök, melyeket éppúgy fel tudunk használni nemes, építő jellegű célokra és fejlődésre, mint mentális és fizikai pusztításra. Gyermekeink kezébe egyre több ilyen „eszköz” kerül, és mi Nők is felelősséget kell vállaljunk azért, hogy segítsük a folyamatokat a helyes irányba terelni, valamint olyan hiteles mintát adni, mely motiválja őket a jóra, az önmagukban és az Istenben vetett hit megerősítésére. Ehhez a nemes küzdelemhez csatlakozott a Misszió  Teljes értékű Felnőttségért Alapítvány is, mely mögött olyan csodálatos és elkötelezett fiatalokból álló közösség áll, akik nemes hittel hordozzák a jövőt.

Mert mi hisszük és tudjuk, hogy nemzetünk és egész Európa érdemes arra, hogy tiszta lélekkel és építő tudással újra – minden szempontból – jóságot és bőséget teremtsünk benne.

 

Batthyány – Schmidt Margit

elnök