Köszönjük kedves előadóinknak, vendégeinknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket. Boldogság, Büszkeség és Hála.

Batthyány-Schmidt Margit a Magyar Női Unió elnökének köszöntőbeszéde:

Köszöntőbeszéd – Nők Napja 2018

Hagyományőrzés és modernitás

A női szerepek változása és a hagyományos női szerepek megőrzése

Tisztelettel és szeretettel köszöntök magam és a Magyar Női Unió nevében mindenkit, akik elfogadták meghívásunkat, hogy idén is együtt ünnepelhessük a Nők Nemzetközi Napját és beszéljünk közös dolgainkról, női szemmel.

Kiemelten köszöntöm:

  • a konferencia fővédnökét, Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét

és

  • Novák Katalin államtitkár asszonyt
  • Varga Mihály nemzetgazdasági miniszer urat

Köszönöm előadóinknak, hogy elfogadták a felkérést, nagy megtiszteltetés számunkra a konferencián való részvételük.

Engedjék meg, hogy egy pár személyes gondolattal üdvözöljem Önöket:

Mint azt sokan tudják, 3 gyermekes édesanya vagyok. Bár gyermekeim épp a felnőttkor küszöbén állnak, még mindig szokás nálunk, hogy esténként a konyhában, a konyha melegében beszélgetünk. Itt vitatjuk meg a napi apró-cseprő dolgokat és az igazán fontos történéseket is, mindazt, ami fontos számukra, számunkra, számomra.

Mondhatnám, ez nálunk hagyomány, de annál jóval több. Ezekben a szívmelengető estékben benne van sok minden, amiben mélyen hiszek: a család ereje, a generációk közti párbeszéd, a gyökerek tudatosítása, a tudás átadása, a hagyományok és a modernitás kapcsolódása és főleg a NŐ ereje és a családban betöltött kiemelt szerepe.

Mi a Magyar Női Unióban, mélyen hiszünk abban, hogy a nő a család motorja, a család pedig mindennek az alapja.

Épp ezért tartjuk fontosnak a nőket, ezért küzdünk nap, mint nap azért, hogy testi-szellemi és lelki harmóniájuk elérésében segítsük őket. Célunk, hogy támogassuk a nőket abban, hogy önbizalmuk, önértékelésük megerősödjön, de határozottan nem a férfiak ellenében. Úgy véljük a sikeres házasság és a boldog család egyik titka, hogy a nők és a férfiak nem csak együtt, de egyedül is boldogok, megtalálják magukat, erősek és stabilak.

Ha ez rendben van, akkor tudnak kölcsönösen adni a másiknak. Ebben igyekszünk mi segíteni a hölgyeknek, őket kívánjuk megerősíteni. Hiszen úgy véljük, amilyen a nő, olyan a család és végső soron a társadalom is. Hisszük, hogy az egészséges nő a kulcsa az egészséges családnak és az egészséges új generációnak.

Székely János püspökatyától hallottam egy nagy bölcsességet arról, hogy melyek azok az eszmék és értékek, melyek megvédenek minket a túlzott globalizáció hatásaitól.

Fontosnak tartom ezt megosztani Önökkel, hiszen világunk, kontinensünk és hazánk is többszörösen változóban van, különösen kulturális értelemben. Úgy véljük, hogy bár ha mi nők nem is rendelkezhetünk közvetlen befolyással a világ eseményeire, erőnkre, és kitartásunkra biztosan szükség van és szükség lesz. Mi nők – genetikai kódolásunkból is adódóan – nagy szerepet tudunk játszani a változások kezelésében, képesek vagyunk alkalmazkodni, és bármivel is kell szembenéznünk, teremtő erőnkkel pozitívvá változtatni azt. Mondhatjuk azt, hogy a változó világban, mi jelenthetjük a stabilitást.

Nézzük tehát sorban a stabilitást jelentő alapértékeket:

Az első a Család

Mi a Magyar Női Unióban hiszünk a férfiak és a nők egységében, a család intézményében, ezért is örülünk annyira, hogy a Magyar Kormány 2018-at a Családok Évének jelölte ki! Mi is részt veszünk a család eszméjét népszerűsítő magyarországi és külhoni programokban.

A második alapérték a Hit

Épp ezért üdvözöljük az egyház aktív nyitását a társadalom felé, mely erősen tapasztalható az utóbbi időben. Fontosnak tartjuk a párbeszédet a mai zavaros időkben, és a vallás megélésének lehetőségét, amely felé egyre több ember fordul. Valljuk, hogy Európa keresztény, nagy feladat van ezért a vállunkon.

A következő értékünk a Nemzet

A nemzettudat, a hazaszeretet egy olyan érték, melynek közvetítésében a gyermeknevelésen keresztül, az anyanyelven szólva mi nők óriási szerepet játszunk, ahogy abban is, hogy tőlünk kapja a gyermek az első impulzusokat, mi gyújtjuk meg szívükben a hazaszeretet lángját. A Magyar Női Unió szellemiségének zászlóshajója a hazaszeretet, mely azonban soha nem egyenlő más nemzetek elutasításával vagy nem becsülésével.

 A negyedik érték a Föld

Mi, a Magyar Női Uniónál mind tudjuk, érezzük a vidék és a termőföld tisztaságát, becsüljük azok értékeit, akik az anyafölddel foglalkoznak. Ők még tudják mi az a természettel való együttélés, ők ismerik a természet rendjét. Hisszük, hogy a vidéki nő az agrárium és az ország motorja, hogy szerepük megkérdőjelezhetetlen és meghatározó az egészséges vidék fennmaradásában és fejlődésében. Ami az agráriumban dolgozóknak természetes és a mindennapok része, az másoknak olyan kincs, melyet küldetésünknek tartunk megosztani a világban. (pl.: Vidéki Nők Nemzetközi Napja eseményünkön, a Kárpát-hazai rendezvényeken)

És végül, a közösség értéke.

Mikor tavaly életre hívtuk ezt a konferenciát, az volt a célunk, hogy közösen feltárjuk a női lét problémáit és kihívásait, majd egy közös platformon megvitatva azokat, tanuljunk egymástól és inspiráljuk egymást. A mai konferenciát szervező közösség tagjaival közös hitünk hogy a „gyengébbik nem” bizonyos helyzetekben nagyon is erős tud lenni, egyszerre képes anyaként és dolgozó nőként, de akár vezetőként, sportolóként, tudósként vagy döntéshozóként is nagyszerű eredményeket elérni. Ha körbenézek a teremben, érzem, hogy ennek a közösségnek van ereje.

Hiszem hogy ezen tudásunkat, mint egy közös tudat alatti erőt ápolni, fejleszteni és tovább adni kötelességünk a felnövő új generáció érdekében. A mai esemény is egy hatalmas összefogás eredménye, így bízom benne, hogy idővel egyre inkább a következő generáció tagjait is sorainkban köszönthetjük. Megjegyzem, az én családom 3 generációval van most is jelen, szüleim vendégként, gyermekeim önkéntesként.

Szeretném hinni, hogy konferenciánk egy olyan platformot biztosít, melyen erőt adhatunk egymásnak és ezáltal magunknak is.  Még egyszer köszönöm, hogy velünk tartanak, és kívánok a jelen lévőknek tartalmas és erőt adó napot!

Mutassuk meg idén is, hogy Nőnek lenni jó!

NŐ8_HÖLGY-VÁLASZ_Konferencia_programtervezet_vf_2018-02-28